How to manage?

Gemotiveerd en geïnspireerd door persoonlijke ervaring zijn Cassy van de Bosch en Ron Tempel in 2010 een Zorgboerderij gestart voor dagbesteding aan ouderen die in geestelijk en/of sociaal onbalans verkeren. In het bijzonder gaat het om:

• ouderen waarbij dementie is vastgesteld
• ouderen vanuit de ouderenpsychiatrie
• ouderen met cognitieve stoornissen/beperkingen

Alle ouderen die de Zorgboerderij bezoeken wonen nog zelfstandig. Het belangrijkste doel van de dagbesteding is gericht op het verantwoord zelfstandig kunnen blijven thuis wonen.

Direct na de start werd al duidelijk dat de behoefte aan deze vorm van dagbesteding beduidend groter was dan verwacht. Inmiddels heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden van 300 m2 en biedt BoerenBlij 6 dagen per week dagbesteding aan ca. 35 bezoekers (cliënten) per week.

How to manage?

Als snel bleek dat o.a. het inroosteren van de medewerkers en het organiseren van het vervoer een tijdrovende bezigheid was met veel heen en weer ge-bel en ge-mail. Veel te veel Word en Excel documenten waren het gevolg. De oplossing hiervoor is gezocht in de eigen ontwikkeling van Dagbesteding Online waar nu deze tijdrovende werkzaamheden geautomatiseerd plaatsvinden.

Maak gratis gebruik van Dagbesteding Online

In de 1e fase waarin Dagbesteding Online zich nu bevindt wordt deze oplossing gratis aangeboden aan andere organisaties (buiten het directe werkgebied van BoerenBlij) die dagbesteding bieden en/of aan willen bieden. In deze 1e fase, waarin de applicatie zich nu bevind, is het de bedoeling zo veel mogelijk gebruikerswensen te automatiseren. Uiteraard zal er in een latere fase een prijs betaald moeten worden voor het gebruik van Dagbesteding Online. Het is echter de bedoeling dat Dagbesteding Online gaat draaien bij veel zorgboerderijen en andere vormen van dagbesteding waardoor de kosten voor iedereen laag zullen uitvallen. Zelfs de kleinste aanbieder van dagbesteding moet zich Dagbesteding Online kunnen permitteren. Omdat de kosten afhankelijk zijn van het aantal Dagbesteding Online gebruikers zal hierover pas in een later stadium duidelijkheid komen. Tot die tijd is het gebruik van Dagbesteding Online inclusief de telefonische helpdesk gratis. Heeft u interesse om in deze fase gratis gebruik te maken van Dagbesteding Online? Neem dan contact met Ron Tempel 0513-714200 (mobiel 06-53794316)

Vacature:

Dagbesteding Online wordt in Nederland op de markt gebracht door een projectgroep. Binnen deze projectgroep wordt gezocht naar een consulent die alle dagbestedingcentra in Nederland gaat benaderen en een programmeur die de bestaande ontwikkeling gaat overnemen. Het betreft geen baan in loondienst maar een participatie in het gehele project. 

Dagbesteding Online in het kort

Om u een indruk te geven van Dagbesteding Online beschrijven wij een aantal reeds ontwikkelde functies:

• Inroosteren van alle medewerkers
• Organiseren van vervoer
• Dagstaten
• Prikbord + Verjaardagreminders
• Rapportages (groep / individueel / “heen-en-weer” schriftje)
• Reminders
• Intranet
• Cliëntenmap

 1. Inroosteren van alle medewerkers
  Als je met een groep mensen werkt en iedereen heeft ook nog eens wisselende diensten dan is het overzicht snel zoek. Iedereen wil graag weten wanneer hij/zij is ingeroosterd en iedereen wil graag zo eenvoudig mogelijk een dienst kunnen ruilen met een collega. Ook wil iedereen de planning van de volgende week/maand al kunnen inzien ivm privé verplichtingen. Als je dit allemaal wilt oplossen met Word documenten en Excel bestanden dan kom je handen te kort.
 2. Organiseren van vervoer
  Met deze module kunt u een planning maken van WIE wordt WANNEER door WIE gehaald en gebracht. Chauffeurs worden volledig geautomatiseerd geïnformeerd maar kunnen uiteraard ook inloggen. Naast een enorme tijdsbesparing geeft deze module inzicht in de kosten van het vervoer per cliënt. Mede door de recente bezuiniging van meer dan 60% op de vergoeding voor vervoer is deze module nu erg waardevol gebleken. Deze module zal verder uitgebreid worden met een optie voor eigen bijdrage van de cliënt en/of bijdrage vanuit de WMO. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

  Het onderdeel Organiseren van vervoer is toepasbaar op het rijden:
  • met taxi’s
  • met vrijwilligers met eigen vervoer
  • met vrijwilligers zonder eigen vervoer
  • met eigen vervoer

  Vervoer met taxi is qua organisatie ongetwijfeld de meest makkelijkste oplossing maar is tevens de meeste dure en minst persoonlijke oplossing. Vervoer met vrijwilligers is niet alleen veel goedkoper maar geeft u de mogelijkheid om steeds dezelfde chauffeur te “koppelen” aan dezelfde bezoekers. Zeker voor de ouderen in onze doelgroep is dat een belangrijk verschil t.o.v. regulier taxivervoer. Uiteraard is zelf rijden ook een optie maar misschien kunt u die tijd beter gebruiken.

 3. Dagstaten
  Omdat het systeem reeds gevoed is met alle gegevens over WIE er WANNEER komt en HOE hij/zij komt worden er automatisch dagstaten gegenereerd. Op de dagstaat wordt (handmatig) bijgehouden wie er wel/niet is. Later op de dag (rustig moment) kan deze lijst dan verwerkt worden in het systeem. Zo weet u op het einde van de maand exact WIE er wanneer aanwezig is geweest en kunt u dit declareren/factureren. Handmatig “turven” op het einde van de maand is niet meer nodig.
 4. Prikbord + Verjaardagreminders
  Een prikbord is onmisbaar. Iedereen die toegang heeft tot het prikbord kan daar vragen stellen en antwoord geven. We hebben het dan over de niet-cliënt-gebonden onderwerpen. Ook de verjaardagen staan hier vermeld.
 5. Rapportages ( individueel / groep / “heen-en-weer” schriftje)
  Voor de cliënt-gebonden onderwerpen kan gebruik gemaakt worden van individuele- en groepsrapportages. Zeker als iemand een paar dagen niet gewerkt heeft is het belangrijk snel op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ook het zogenaamde “heen-en-weer schrift” dat dagelijks mee naar huis gaat zit in deze module. De thuisblijvende partner/familie blijft zo goed op de hoogte van wat er allemaal gedaan wordt op een dag en kan zo ook makkelijk een vraag stellen.
 6. Reminders
  Alles wat in de toekomst aandacht nodig heeft kan natuurlijk ingevoerd worden. Dagelijks worden de reminders getoond.
 7. Intranet
  Alle documenten die voor uw organisatie belangrijk zijn kunnen hierin worden gearchiveerd. Van TV-bedieningsinstructie t/m het nood en calamiteiten plan.
 8. Cliëntenmap
  En natuurlijk is er ook een cliëntenmap waarin u alles kunt bewaren wat cliënt specifiek is. Van inschrijfformulier t/m de medicijnen.