lam

''Naar buiten om alle seizoenen te kunnen zien, ruiken, horen, voelen en ervaren''

Voor mensen die genieten van het buitenleven en graag iets doen is de overgang naar een zorginstelling enorm groot. Zij ervaren de overgang niet alleen als een groot verlies van hun zelfstandigheid maar vervreemden van wat hun vroeger zo bekend en dierbaar was. Juist voor deze doelgroep is het van groot belang zorg en begeleiding te ontvangen in een omgeving die sterke overeenkomsten heeft met hun vroegere vertrouwde leefomgeving. Juist in deze kwetsbare levensfase niet verplicht zijn om dagelijks in nette kleding te moeten zitten, maar waar je net als voorheen regelmatig naar buiten kunt lopen en de natuur en de seizoenen kunt zien, ruiken, horen, voelen, ervaren.

Mensen met geheugenproblematiek

Veelal mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld waaronder de ziekte van Alzheimer, Dementie en Parkinson. Met name ook jong dementerenden. Onthouden, plannen, redeneren en beslissen, om in het dagelijks leven de eigen regie te kunnen voeren en te weten wat er allemaal er om ons heen gebeurt, kan men niet zonder de cognitieve functies. Het zijn functies van de hersenen die zorgen dat we informatie kunnen verwerken en leren van onze ervaringen.

 

Mensen met niet aangeboren (hersen)letsel
    • Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten traumatisch hersenletsel & niet-traumatisch hersenletsel. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie.
Mensen met somatische beperkingen
    Somatisch betekent letterlijk lichamelijk. Het is het tegenovergestelde van psychisch. Somatisatiestoornis is een stoornis waarbij een persoon één of meerdere lichamelijke klachten heeft. Het gevolg hiervan kan motorisch, vegetatief, neurologisch, orthopedisch en sensorisch zijn.

 

Zorgkosten

Dagbesteding op BoerenBlij wordt bekostigd vanuit de WMO van uw gemeente. In het verleden werd dit gefinancierd vanuit de AWBZ maar per 1 januari 2015 is dit overgeheveld naar de gemeenten.

Zorgaanbieders kunnen zorg aanbieden waarbij de financiële afhandeling van de zorgkosten rechtsreeks met de WMO van uw gemeente wordt geregeld. We spreken dan van Zorg in Natura. Wilt u liever zelf over een budget beschikken dan kunt u een Persoons Gebonden Budget, ook wel PGB genoemd, aanvragen.

Voor beide zorgvormen moet u over een indicatiestelling beschikken welke via de WMO van uw gemeente kan worden aangevraagd. Ook voor vragen rond deze indicatiestelling kunt u contact met ons opnemen.

Door de unieke samenwerking met de Thuiszorg Zuidwest Friesland kan Zorgboerderij BoerenBlij zorg in natura, zorg met een PGB of een combinatie daarvan aanbieden. Een en ander is mede afhankelijk van het aantal vrije plaatsen voor zorg in natura dan wel PGB.

 

a

b

c