Zorgboerderij BoerenBlij verzorgt specialistische Dagbesteding voor mensen die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer, Dementie, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel of somatische (lichamelijke) aandoeningen.

De kosten van deze specialistisch Dagbesteding worden betaald door de WMO van uw gemeente. Zo heeft BoerenBlij afspraken met de WMO afdeling van de gemeente de Fryske Marren, de gemeente Heerenveen, de gemeente Opsterland, de gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Dagbesteding op BoerenBlij wordt bekostigd vanuit de WMO van uw gemeente.

Zo heeft BoerenBlij afspraken met de volgende 5 gemeenten:
- Gemeente de Fryske Marren
- Gemeente Heerenveen
- Gemeente Súdwest-Fryslân
- Gemeente Leeuwarden
- Gemeente Opsterland

Zorgaanbieders kunnen zorg aanbieden waarbij de financiële afhandeling van de zorgkosten rechtsreeks met de WMO van uw gemeente wordt geregeld. We spreken dan van Zorg in Natura. Wilt u liever zelf over een budget beschikken dan kunt u een Persoons Gebonden Budget, ook wel PGB genoemd, aanvragen. Zorgboerderij BoerenBlij kan zorg in natura, zorg met een PGB of een combinatie daarvan aanbieden. Een en ander is mede afhankelijk van het aantal vrije plaatsen voor zorg in natura dan wel PGB.

Voor Dagbesteding heeft u een indictiestelling nodig van de WMO van uw gemeente.
Onderstaande per gemeente een overzicht van de adressen waar u een indicatiestelling kunt aanvragen.
Uiteraard kunt u ook eerst met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit onderwerp. Wij kunnen u dan uitleggen hoe alles in de praktijk werkt, bel dan naar 0513-714200.

De gemeente De Fryske Marren:
Bij deze gemeente zijn Sociale Wijkteams samengesteld. De teams zijn van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 05 14 (zonder kengetal). Maar u kunt ook een mail sturen op de pagina: https://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/sociaal-wijkteam_43086/

De Gemeente Heerenveen:
Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met u een oplossing. Rechtstreekse adressen van Meitinkers staan op de pagina: https://www.heerenveen.nl/zorg-en-uitkeringen/een-meitinker-kan-u-helpen/

De Gemeente Súdwest-Fryslân:
Bij deze gemeente wordt gewerkt met zogenaamde gebiedsteams. Contact opnemen met een gebiedsteam kan het beste via de pagina: https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/gebiedsteam-advies-hulp_1259.html

De Gemeente Leeuwarden:
Ook bij deze gemeente wordt gewerkt met Sociale Wijkteams. Contact opnemen kan het beste via de pagina:http://lwdvoorelkaar.nl/nl/waar-kan-ik-terecht/sociale-wijkteams

De Gemeente Opsterland:
Bij deze gemeente wordt gewerkt met zogenaamde gebiedsteams. Contact opnemen met een gebiedsteam kan het beste via de pagina: https://www.opsterland.nl/Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Gebiedsteam_Opsterland