boerenblij

Zorgboerderij BoerenBlij verzorgt specialistische Dagbesteding voor mensen die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer, Dementie, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel of somatische (lichamelijke) aandoeningen. Zij verkeren veelal in geestelijke en/of sociale onbalans en leggen daarmee een zware zorgtaak op de schouders van de partner/mantelzorger. De specialistische Dagbesteding bij BoerenBlij bestaat voor een deel uit het ontlasten van de partner/mantelzorger. Alleen dan lukt het de zware zorgtaak te volbrengen en het verantwoord thuis wonen zo lang mogelijk in stand te houden. Zorgboerderij BoerenBlij is 6 dagen in de week geopend, van maandag t/m zaterdag.

Sociale relaties maken 'de mens' mens

Doelstelling

In onze plan van aanpak staat centraal wat iemand wél kan. Het resultaat van deze aanpak is dat men zich zinvol voelt, het gevoel van nutteloosheid verdwijnt.
Een dag op Zorgboerderij BoerenBlij is een andere vorm van zorg die zo nauw mogelijk aansluit bij het levenspatroon van de betrokkene.

BoerenBlij kan de mens die geestelijk en sociaal uit balans is geraakt precies dat stukje stabiliteit en veiligheid bieden waaraan hij of zij behoefte heeft. Aandacht, begeleiding en verzorging in een vertrouwde omgeving te midden van herkenbare situaties aangevuld met specialistische zorg voor deze kwetsbare doelgroep. Voor wie een leven lang wortelde in het buitenleven kan op BoerenBlij in de ruimtelijke omgeving een belangrijke aanvulling vinden op de kwaliteit van het leven. Definitieve opname in een zorginstelling wordt op deze manier zoveel mogelijk vertraagd en/of voorkomen.

Visie

Deelname aan de maatschappij en geïnteresseerd blijven in de samenleving is wat wij belangrijk vinden. Eigen verantwoording en geprikkeld worden om ‘scherp’ te blijven. Zelf inhoud kunnen geven aan het eigen leven geeft een voldaan en sterk gevoel. Voor iedereen die de regie altijd in eigen handen heeft gehad is de overgang naar een zorginstelling enorm groot.

Lichamelijke activiteiten verminderen en de zingeving van het leven neemt af. In een omgeving zoals Zorgboerderij BoerenBlij is de ruimte en de uitdagingen die geboden worden groot. De ervaring leert dat bijvoorbeeld weglopen en onrustige gedrag, dat zo past bij het beeld van dementie, op BoerenBlij tussen de dieren en de natuur al snel vermindert en zelfs geheel kan verdwijnen.

Op BoerenBlij doen wij duidelijk een appèl op de lichamelijke en geestelijke activiteit.

Buiten zijn • Bewegen • Beleven !